Sprzątanie Świata - Polska
Wpisał: Administrator   
23.09.2019.

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata – Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

„Sprzątanie świata – Polska” = razem możemy więcej!

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej z Tuchorzy- rozumiejąc znaczenie tej ważnej akcji i potrzebę uporządkowania naszej Małej Ojczyzny – z wielkim zapałem i radością przystąpiła wraz ze swymi nauczycielami do ,,Sprzątania Świata” w dniu 20 września br.

Posprzątaliśmy wieś Tuchorza, tereny przy szkole i sali wiejskiej, park, boisko, pobocza dróg dojazdowych w kierunkach do Starej i Nowej Tuchorzy, Boruja i Belęcin. Starsza młodzież uporządkowała parking przy cmentarzu oraz Miejsce Pamięci Narodowej przy Pomniku pomordowanych Polaków. Serdecznie dziękujemy ZEUK- owi w Siedlcu za odbiór zebranych śmieci. Pamiętajmy zawsze w codziennym życiu - ,,Śmieci mniej – Ziemi lżej !!!”.

Koordynatorki akcji: Jola Pławińska i Bogumiła Kaczmarek

Zmieniony ( 23.09.2019. )